Checklist: Migratie Google Analytics 4

Een goede setup is cruciaal voor een succesvolle Google Analytics 4 implementatie: download de checklist voor een optimaal gebruik van de nieuwe functies.