Privacyverklaring

Privacyverklaring voor YoungSparks Marketing, eigenaar van www.youngsparks.nl

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. YoungSparks acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat we:

 • doeleinden duidelijk specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • je eerst expliciet toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

YoungSparks Marketing is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de website youngsparks.nl. We raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met YoungSparks.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken we je naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en ip-adres. Hier hebben we een legitiem belang bij. We bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice verbeteren.

Verstrekken aan derden
Zonder jouw expliciete toestemming worden je gegevens niet gedeeld met derde partijen.

Statistieken en profilering
We houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. We kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over je te weten te komen. Uiteraard zullen we je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekken aan derden
We werken met Google samen, die je hierboven genoemde gegevens kan inzien.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven we je (persoons)gegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als we dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
We houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen kan er ook mee zien dat je youngsparks.nl weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen we een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen we om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben we geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

Beveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. We zorgen dat je gegevens goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. We zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat we je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Heb je vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van YoungSparks Marketing? Je kunt contact met ons opnemen via e-mail. Ons e-mailadres is info@youngsparks.nl.

Laatste update: 1 augustus 2022