3 min. lezen

In het eerste kwartaal van 2023 hebben Nederlandse consumenten opnieuw indrukwekkende bedragen online uitgegeven. Uit recente cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor blijkt dat hoewel het aantal online aankopen stabiel is gebleven, het gemiddeld besteedde bedrag per online aankoop is toegenomen. In dit artikel nemen we de cijfers voor je onder de loep.  

Stabilisatie van het aantal online aankopen

Het aantal online aankopen in het eerste kwartaal van 2023 laat een opmerkelijke stabilisatie zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na een daling van 5% in 2022, toen fysieke winkels grotendeels weer open waren, lijkt die trend (van een afnemend aantal online aankopen dus) in 2023 te zijn gestopt. Hoewel het nog te vroeg is om te concluderen of deze stabilisatie zich zal voortzetten, is het een interessante ontwikkeling om in de gaten te houden.

Toename van het online besteed bedrag

Wat wel duidelijk is, is dat consumenten meer geld uitgeven bij hun online aankopen. Het gemiddeld besteedde bedrag per online aankoop is gestegen tot € 102, wat een groei van 5% betekent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Hoewel het aantal aankopen stabiel blijft, zijn consumenten dus duidelijk bereid om meer uit te geven aan de producten en diensten die ze online kopen.

Verschillen tussen producten en diensten

Binnen de categorieën producten en diensten zijn er interessante verschillen te zien. Het aantal online gekochte diensten blijft stijgen (12% t.o.v. Q1 2022), terwijl het aantal online gekochte producten licht daalt (-2% t.o.v. Q1 2022). Deze trend was in 2022 ook al zichtbaar en gezien de verschillen nu minder extreem zijn, lijkt deze zich iets te stabiliseren. 

Opvallende categorieën

Ook binnen de productcategorieën zijn er enkele opvallende ontwikkelingen te zien. Zo is het aantal aankopen in de categorie Do It Yourself/Garden in het eerste kwartaal van 2023 aanzienlijk gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Deze toename kan mogelijk worden verklaard doordat consumenten steeds vaker zelf klussen in huis oppakken in plaats van deze uit te besteden, om kosten te besparen. 

Een andere interessante categorie is Food/Nearfood. Waar we in de afgelopen jaren een stijging zagen in het aantal online aankopen in deze categorie, is er in het eerste kwartaal van 2023 voor het eerst een daling te zien. Dit kan erop wijzen dat consumenten die al gewend waren aan online boodschappen bestellen dit blijven doen, maar dat online supermarkten minder nieuwe kopers aantrekken. Naar de exacte oorzaak van deze ontwikkeling blijft het nog even gissen.  

De populariteit van online aankopen van tickets en reizen

In de dienstensector blijft de groei in online aankopen dus aanhouden. Met name tickets voor attracties en evenementen, pakketreizen en losse vliegtickets en accommodaties worden online steeds vaker gekocht. Deze trend begon al in 2022 en heeft mogelijk te maken met een groeiend vertrouwen van consumenten dat hun vakantie of evenement niet meer wordt geannuleerd.  

Daarnaast speelt ook de prijsstijging een rol. Het online aandeel van de totale bestedingen voor diensten groeit gestaag, wat laat zien dat consumenten steeds meer geneigd zijn om diensten online aan te schaffen.  

De ontwikkelingen in het aantal online aankopen en het online besteedde bedrag laten zien dat de e-commerce markt voortdurend in beweging is. Binnen de product- en dienstensector zijn er interessante verschillen te zien, waarbij vooral de groei van onlinediensten opvalt. Deze trends bieden zowel kansen als uitdagingen voor bedrijven in de e-commerce.  

Meer informatie?

Wil jij profiteren van de verschuivingen in het online koopgedrag van consumenten? YoungSparks helpt je graag! Neem vrijblijvend contact met ons op 

Deel deze blog op social media